Pravidla pro udělování vůdcovských odznaků

1.1.2022, Anna Veselíková

Vůdcovské odznaky přiznává výbor KCHHMO platným členům klubu na základě písemné žádosti podané výcvikáři klubu.

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození a adresu bydliště. V příloze žádosti zašle žadatel kopii soudcovských tabulek z úspěšně absolvovaných zkoušek z výkonu loveckých psů, kde je žadatel uveden jako vůdce psa klubového plemene na zkouškách.

Podmínky pro získání jednotlivých stupňů vůdcovských odznaků:

Bronzový odznak

 • 3 psi na 6 zkouškách
 • pro jednoho psa je možné započítat jeden druh zkoušky pouze 1x
 • např. 2x PZ se stejným psem se počítají pouze jako 1 zkouška

Stříbrný odznak

 • přiznaný Bronzový odznak
 • 3 psi na 3 všestranných zkouškách
 • z toho min.1x úspěšně dokončené klubové VZ - MJS
 • z toho min. 1x dokončené VZ v I.ceně

Zlatý odznak

 • přiznaný Stříbrný odznak
 • buď MJS + MRK + MKP
 • nebo 2x MRK + MKP
 • a nebo 2x MJS + MKP

 

MJS - Memoriál prof. Jaroslava Svobody
MRK - Memoriál Richarda Knolla
MKP - Memoriál Karla Podhajského

VZ - Všestranné zkoušky
PZ - Podzimní zkoušky


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

2.10.2022
FAQ - často kladené dotazy

14.3.2022
English informations

1.1.2022
Pravidla pro udělování příspěvku na odchov vrhu málopočetných plemen

1.1.2022
Jak uchovnit

1.1.2022
Pravidla pro zadávání inzerce