Pravidla pro udělování příspěvků za reprezentaci klubu

1.1.2022, Anna Veselíková

Na příspěvek za reprezentaci klubu má nárok pes z klubových plemen, který v daném roce úspěšně reprezentoval klub na zahraniční soutěži nebo který se zúčastnil vyšší pracovní soutěže v ČR (NS MRK, MRK, MKP).

O příspěvek za reprezentaci žádá majitel psa.

Mezi psy a jejich majitele, kteří v daném roce úspěšně reprezentovali na zahraniční soutěži, může být rozdělena částka odpovídající až 30 % z čistého zisku v daném roce (nerozhodne-li výbor klubu jinak). Výše příspěvku pro psa může být maximálně 5 000,-Kč.

Psům, kteří se účastnili vyšší pracovní soutěže v ČR (NS MRK, MRK, MKP), bude poskytnut příspěvek pokrývající startovné na těchto soutěžích (za reprezentaci klubu se považuje i účast na vrcholné akci v ČR, vůdce tuto soutěž se psem nemusí dokončit).

Podmínky přiznání příspěvku:

- Vyplnit Žádost o příspěvek a tuto Žádost zaslat do 31.10. příslušného roku výboru klubu.

- Podat výboru zprávu o absolvované akci formou článku do zpravodaje klubu. Článek se zasílá členům redakční rady do 30.11. příslušného roku.

- Majitel psa musí být členem KCHHMO v době konání akce.

 

Udělování příspěvků není nárokové, o příspěvcích bude rozhodnuto individuálně výborem klubu.

 

Formulář:


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

1.1.2024
Informace o platbách

2.10.2022
FAQ - často kladené dotazy

14.3.2022
English informations

1.1.2022
Pravidla pro zadávání inzerce

1.1.2022
Jak získat krycí list