Administrativa spojená se zápisem vrhu

13.10.2020, Jan Král, Hana Svobodová

Po nakrytí přichází další administrativní úkoly, které je potřeba vyřešit. Zde najdete podrobný návod, jak správně zapsat vrh.

 1. Do osmi dnů po krytí feny je nutné krytí nahlásit poradci chovu prostřednictvím klubového webu. Přihlašte se do uživatelského profilu na webu klubu. V sekci KRYTÍ  vyberte PŘIDAT KRYTÍ a vyplňte formulář, kterým vás web provede. K formuláři je nutné přiložit oskenovaný či kvalitně vyfocený podepsaný krycí list. Originál krycího listu si uschovejte, později jej zašlete na plemennou knihu. 
 2. Do 14 dnů po narození štěňat je nutné ohlásit vrh poradci chovu. Přihlašte se do uživatelského profilu na webu klubu. V sekci PŘIHLÁŠKY VRHU vyberte PŘIDAT VRH a vyplňte formulář. Po uložení formuláře dojde k nahlášení vrhu poradci a není nutné mu tak již nic zasílat. Zároveň si tím vygenerujete přihlášku vrhu pro zaslání na plemennou knihu. 
 3. Do 4. týdnů po narození štěňat má chovatel povinnost odeslat  "Přihlášku k zápisu štěňat" s vyplněnými údaji o vrhu a jmény štěňat plemenné knize, která vystavuje průkazy původu štěňat (Českomoravská kynologická jednota - www.cmkj.info). Přihlášku si stáhněte vygenerovanou v sekci PŘIHLÁŠKY VRHU. 
  • Spolu s přihláškou zašlete také originál krycího listu.
  • V případě zahraničního krytí i kopii PP psa včetně dokladu o chovnosti.
  • V případě, že fena není v majetku majitele chovatelské stanice, musíte doložit smlouvu o odchovu mezi majitelem feny a majitelem chovatelské stanice. 
  • Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu feny (pokud ještě nemá vyřízenou chovnost na plemenné knize = razítko v PP "Chovná fena")
  • Vrh musí být k zápisu hlášen najednou a celý. Jména štěňat z jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Jména štěňat ve vrzích se nemají opakovat. V seznamu štěňat je vhodné postupně uvádět nejprve psy a pak feny. V případě, že chováte více plemen, každé plemeno má svou abecedu. 
  • Přihláška musí být odeslána do 4. týdnů věku štěňat. 
 4. Plemenná kniha následně odešle "přihlášku k zápisu štěňat" s přidělenými tetovacími čísly zpět chovateli - pokud v přihlášce vrhu uvedete svojí emailovou adresu, plemenná kniha Vám zašle tetovací čísla na uvedený email.
 5. Označení štěňat se provádí ve stáří 6 až 7 týdnů a provádí ji osoba k tomu oprávněná (veterinární lékař). Celý vrh musí být označen jednotným způsobem a dle aktuálně platných nařízení je potřeba štěňata označit čipem před převodem vlastnictví novému majiteli. Tetovací čísla jsou uvedena v "přihlášce k zápisu štěňat". Kontrolou čísla nasazeného v tetovacích kleštích chovatelem před vlastním tetováním se předejde následným možným komplikacím se zápisem.
 6. Veterinářem potvrzenou "přihlášku k zápisu štěňat" zašle chovatel zpět poštou na plemennou knihu. Plemenná kniha zašle chovateli vystavené průkazy původu na dobírku. Doporučujeme si před odesláním pořídit kopii přihlášky. 
 7. Od 1.2.2021 vzešla v platnost Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. Odkaz na uvedené tiskopisy ZDE.  

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

Při odběru musí být štěňata nejméně 50 dní stará, v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, označená čipem a odčervená. Očkování proti virovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi chovatelem a zájemcem.

   


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

2.10.2022
FAQ - často kladené dotazy

14.3.2022
English informations

1.1.2022
Pravidla pro udělování příspěvku na odchov vrhu málopočetných plemen

1.1.2022
Pravidla pro zadávání inzerce

1.1.2022
Jak získat krycí list