Jak si založit Mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici

 

Zpracovala Redakční rada 2020


 

Žádost o založení Mezinárodně chráněné chovatelské stanice - formulář.

 

Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR (tedy ne manželé nebo dítě do 18 let).

 

Existující názvy Mezinárodně chráněných chovatelských stanic FCI naleznete zde. Vždy pečlivě zkontrolujte, jestli Váš název není již zaregistrován.

Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu/rozšíření chovaného plemene v budoucnosti.

Při výběru názvu:

  • Zvažte použití vlastního jména, které se v budoucnu může měnit. (př.název Smutná a žena se vdá za Nováka)
  • Zvažte použití názvu místa s ohledem na možné stěhování, apod. (př. název z Krlštejna a přestěhuji se na Moravu)
  • Zvažte použití názvu související s plemenem (př.zvolím-li název Chlupaté štěstí a rozhodnu se chovat Naháče, název přestává dávat smysl)

 

Vytištěný čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy a kopií občanského průkazu (rodné číslo znečitelnit) zašlete na adresu ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy. Nelze poslat elektronicky.

Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Dobou vyřízení minimálně 2-3 měsíce.

 

Směrnice ČMKU pro registraci chovatelských stanic.

 

Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku ČMKU. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě s ČMKU v úřední dny.

 

V případě jakékoliv změny či žádosti o vydání kopie certifikátu se písemně obracejte na ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy. Pokud možno doložte kopii certifikátu (minimálně registrační číslo CHS) a kopii občanského průkazu. Ceny za tyto úkony naleznete v odkazu výše.

 

 

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !