PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ÚSPĚŠNÝM VŮDCŮM KCHHMO

 

 

Formulář - Žádost o příspěvek na zahraniční a vyšší pracovní zkoušky ohařů v ČR.

 

 

  1. Mezi vůdce, kteří v daném roce ÚSPĚŠNĚ reprezentovali Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z.s. na zahraničních nebo vyšších (NS MRK, MRK, MKP) pracovních soutěžích, bude rozdělena částka odpovídající 30% z čistého zisku klubu v daném roce, maximálně však 20 000,- Kč celkem á 5 000,-Kč na osobu.

  2. Vůdce musí do 31.10. příslušného roku (tzn. roku konání akce) podat písemnou žádost o přiznání příspěvku výboru KCHHMO z.s.

  3. Vůdce musí být členem KCHHMO z.s. v době konání akce (musí mít zaplacené příspěvky pro daný rok).

  4. Udělování příspěvků není nárokové, o příspěvcích bude rozhodováno individuálně Výborem klubu.

  5. Vůdci, kterým byl příspěvek přiznánmají povinnost informovat klub o této akci, a to formou článku ve zpravodajiV případě nedodání článku do uzávěrky zpravodaje, nárok na příspěvek zaniká.

 


Schváleno členskou schůzí KCHHMO dne 28.3.2009 v Hrádku.

 

 

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !