PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ODCHOV VRHU MÁLOPOČETNÝCH PLEMEN KCHHMO

 

 

Formulář - Žádost o příspěvek na odchov vrhu málopočetných plemen ohařů v ČR zastřešených pod KCHHMO z.s..

 

Provozní řád KCHHMO z.s.

 

Bod 3.) Stanovení správních a účastnických poplatků u akcí pořádaných KCHHMO z.s.

všeobecná ustanovení

 

V případě kladného výsledku hospodaření klubu může klub (na návrh výboru) udělit tyto „klubové příspěvky – dotace“:

1. na předem vybrané klubové akce mohou být použity i „klubové dotace“, o jejichž konkrétním určení vždy na daný rok rozhodne členská schůze (na návrh výboru) klubu – v souladu se schváleným plánem činnosti klubu na daný rok.

2. vybraným členům klubu: příspěvek za úspěšnou reprezentaci při kynologických soutěžích v zahraničí (vyjma výstav), proplacení doloženého startovného za úspěšné absolvování vrcholných kynologických akcí v ČR – MRK a MKP (vyjma výstav). Podmínkou pro získání příspěvku je dodržení schválené směrnice klubu.

3. chovatelům málopočetných plemen (MOD, PP, SHO) – příspěvek na odchov vrhu štěňat.

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !