REAKCE VÝBORU NA SNAHU NĚKTERÝCH ČLENŮ O ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉHO KLUBU

5.6.2012

 

Po rozkliknutí této aktuality se dočtete více.

 

Aktualizováno podle aktuální informace z ČMKU.

 

 

Výbor KCHHMO obdržel informaci, že je členům klubu rozesílán dopis, který si můžete přečíst níže v této aktualitě. Rádi bychom všechny členy našeho klubu upozornili, že se jedná o činnost, kterou započali tři členové našeho klubu, včetně jednoho tehdejšího a jednoho bývalého člena výboru, za zády vedení klubu, aniž by klub o čemkoliv informovali. Současné vedení klubu uvítá jakoukoliv diskuzi na téma zlepšení činnosti klubu a pečlivě projednává každý návrh, který vzejde z členské základny. Od zakladatelů nového klubu ale žádný podnět nikdy nepřišel a ani při přímém osobním dotázání, jaké jsou důvody jejich nespokojenosti se současným stavem, jsme se žádné konkrétní informace a stížnosti nedozvěděli. Proto žádáme zakladatele nového klubu sl. Janíkovou, sl. Sedlákovou a p. Pavla Navrátila, aby upustili od svých aktivit, kterými porušují stanovy KCHHMO, jehož jsou členy (konkrétně bod 7 - povinnost zdržet se jakékoliv činnosti, která by poškodila dobré jméno klubu, sekce "Povinnosti členů" stanov schválených na ČS v Praze-Pitkovicích v březnu letošního roku), a předložili výboru a dozorčí radě KCHHMO souhrn konkrétních připomínek a kritiky k současné činnosti klubu spolu s návrhy na zlepšení. Veškeré jejich připomínky budou zváženy a náležitě projednány, stejně jako tomu bylo se všemi podněty, které vedení klubu během svého funkčního odbodí obdrželo.
Nový klub vznikne za podmínky, že se mu podaří sdružit více než 50% nyní chovných jedinců mladších 8 let. To je důvodem, proč po Vás sl.Janíková žádá informaci, zdali jste majitelem chovného jedince. Upozorňujeme, že je sice (z pohledu osoby - jednotlivce) možné být členem více klubů, ale chovat lze podle pravidel ČMKU pouze pod klubem jedním. V případě, že zakladatelé nového klubu předloží na ČMKU seznam členů, předpokládá se, že chovní jedinci v majetku členů nového klubu budou nadále chovatelsky působit v klubu novém, tzn. jejich chovní jedinci nebudou registrováni v KCHHMO.

 

TEXT DOPISU, KTERÝ JE ROZESÍLÁN ČLENŮM:

Vážení přátelé,
vzhledem k nespokojenosti a vývoji současného výboru klubu KCHHMO vznikla myšlenka založit samostatný klub maďarských ohařů. V současné chvíli je zapotřebí, aby všichni jež jsou k této myšlence nakloněni, vyplnili přihlášku a zaslali na uvedené kontakty co nejdříve!!! cca do týdne až 14 dnů. Pokud jste majitelem chovného jedince, prosíme připište poznámku k přihlášce jsem majitelem chovného jedince jméno... Zároveň pokud byl váš pes uchovněn tento rok zašlete kopii PP. V současné chvíli bylo založeno občanské sdružení, které na zakládě min. 150 přihlášek může ČMKU schválit a přidělit status Klubu pro toto plemeno. Vstupní členské příspěvky by pak byly 100 Kč pro rok 2012 po schválení na ČMKU. Vyplněním přihlášky se k ničemu nezavazujete a pokud bude nový klub chovatelů maďarských ohařů schválen, i po té se znovu můžete rozhodnout, kde chcete být členem. Jako samostatný klub MO bude moci čerpat i určité výhody jako například členství v evropském klubu MO apod. 
Dále pokud máte kolem sebe lidi, jež si myslíte, že by přechod do nového klubu uvítali, prosím přihlášky rozešlete i jim!

Těšíme se, že nám svým podpisem pomůžete a budete u zrodu svobodomyslného klubu i vy

s pozdravem

Petra Janíková

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !