Metodika DKK - POZOR ZMĚNA!

1.4.2008
V souvislosti s výsledky letošní členské schůze, která se konala uplynulou sobotu, bychom chtěli upozornit všechny majitele MOK na změnu v Metodice DKK, kdy nově platí, že rtg DKK potřebný pro následnou chovnost je možno se psem/fenou absolvovat již od dosažení věku 12. měsíců. Hranice 18. měsíců věku platí pro uznání chovnosti. Proto výše zmíněnou metodiku uveřejňujeme v této aktualitě znovu v plném a platném znění.
Výsledky monitoringu DKK za uplynulý rok budou brzy uveřejněny zde, v nově aktualizovaných seznamech chovných jedinců, které se právě připravují.
Dne 30.6.2007 výbor klubu navrhl a schválil metodiku pro vyhodnocení DKK. Tato metodika vzešla z usnesení členské schůze ze dne 3.3.2007, kde byl schválen monitoring výskytu dysplazie kyčelního kloubu u chovných jedinců maďarského krátkosrstého ohaře.

 

METODIKA

1.) Do 31.12.2007 jsou povinni majitelé všech chovných jedinců nechat své psy zrentgenovat na dysplazii kyčelního kloubu (dále jen DKK). Majitelé psů, kteří již RTG DKK mají, zašlou vyhodnocení poradci chovu. Pokud toto do 31.12.2007 neučiní, bude jejich chovný jedinec vyřazen z chovu.

2.) RTG DKK si můžete nechat zhotovit u jakéhokoliv veterinárního lékaře, který snímky zhotovuje ( doporučujeme však vyhledat akreditovaného veterináře, který má s prováděním RTG DKK zkušenosti), ten zašle snímek k vyhodnocení posuzovateli, který byl schválen výborem klubu:
MVDr. Pepřík Marek,
Osvobození 294, 747 57
Slavkov,
tel :
553 622 314, 602 538 724

3.) Pro zhotovení RTG DKK je stanovena věková hranice od 12 měsíců věku psa.

4.) Na adresu klubového hodnotitele zašle majitel psa poplatek za posouzení snímku ve výši 450,- Kč. Posuzovatel zpravidla do 14-ti dnů snímek vyhodnotí a výsledek ve dvou výtiscích zašle majiteli psa a jeden výtisk zašle poradci chovu.

5.) Majitel psa nebo chovatelský klub se mohou proti výsledku posouzení odvolat a to do 30-ti dnů od obdržení výsledku posouzení prezidentovi odvolací komise Komory veterinárních lékařů.


Výbor KCHHMO

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !