Kompletní výsledky MJS 2007

22.10.2007
Níže v této aktualitě nabízíme ke stažení kompletní výsledky letošního Memoriálu prof. Jaroslava Svobody a také zhodnocení průběhu a úrovně této soutěže, které nám zaslal výcvikář klubu p. Šafařík.

Memoriál profesora Jaroslava Svobody, vrcholná kynologická akce Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů – Náchod 2007

Ve dnech 21. – 23. 9. 2007 se konal Memoriál Jaroslava Svobody, vrcholná kynologická akce našeho klubu s mezinárodní účastí se zadáním titulů CACIT a CACT. Jednalo se již o 19. ročník této soutěže a pořádáním akce byl pověřen OMS v Náchodě, kde je zázemí klubu tvořeno jednak početnou členskou základnou a předseda kynologické komise OMS v Náchodě pan Václav Prouza, je členem výboru našeho klubu. Je pravdou, že v novodobé historii klubu se tato akce zde konala již opakovaně po letech 1999 a 2003 a zkušenosti z těchto předchozích akcí dávaly záruku úspěšného organizačního zajištění. Ani 19. ročník nebyl v tomto směru výjimkou. Sraz všech účastníků byl v pátek 21. 9. 2007 v areálu restauračního a ubytovacího zařízení Lázně Rezek u Nového Města nad Metují. Již příjezd do toho areálu uprostřed lesů působil na všechny účastníky velice příjemně a spojení restaurace a ubytování pod jednou střechou jistě přispělo k celkové dobré pohodě všech účastníků. Výbor klubu organizoval při této akci i výběr do chovu, který se v pátek v odpoledních hodinách uskutečnil za asistence výboru klubu v čele s MVDr. Františkem Šimkem. Ve večerních hodinách bylo dle programu soutěže provedeno rozlosování psů, představení jednotlivých vůdců a rozdělení psů do skupin pro dvoudenní memoriálové klání. Páteční program byl zakončen příjemným společenským posezením.

Sobota byla ve znamení slavnostního zahájení na zámku v Novém Městě nad Metují. V prostorách zámecké zahrady nastoupilo 21 účastníků soutěže z nichž bylo 9 MOK, 7 NDrO, 1 PP a 4 ČF. Účast zástupců klubu Českých fousků je dána již mnohaletou spoluprací našich klubů. K slavnostnímu zahájení nastoupil i sbor rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím Václavem Prouzou, hosté a početná korona přihlížejících. Celý zahajovací ceremoniál byl doprovázen vystoupením trubačů, které dokreslovalo slavnostní a mysliveckou atmosféru. S přáním úspěšného absolvování memoriálu se rozešly jednotlivé skupiny ohařů na vlastní zkouškové klání.

Jednotlivé práce probíhaly ve výborně připravených lokalitách, s vhodnými krytinami a s dostatečným prostorem pro vyzkoušení všech psů. Po oba dva dny provázelo účastníky soutěže pohostinní a všestranné zabezpečení z řad pořadatelů. Společenský večer v sobotu 22. 9. 2007 v Lázních Rezek byl důstojným setkáním všech zúčastněných členů klubu, rozhodčích i dalších hostů z řad myslivecké veřejnosti.

Druhý den soutěže byl zahájen opět v přátelském duchu a byl předzvěstí úspěšného završení celého memoriálu. V konečné klasifikaci obstálo 13 ohařů, 7 jich neobstálo a jeden vůdce ze soutěže psa odvolal. Z 13. úspěšných bylo v I. ceně 7 jedinců, v II. ceně 2 jedinci a ve III. ceně 4 jedinci. Dosažené výsledky svědčí o náročnosti celé soutěže, kdy rozhodčí posuzovali přísně, ale spravedlivě. Účast na akci opět potvrdila, že zájem vedoucích psů z našeho klubu o předvedení psů na této nejvyšší soutěži je značný a zavazuje výbor klubu v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Velkým přínosem akce byla účast našich přátel ze Slovenska, jak na poli soutěžním, tak i svým zastoupením v řadách rozhodčích. Předseda klubu hrubosrstých ohařů na Slovensku pan L. Jozsa poděkoval za pozvání a vyjádřil přání další spolupráce.

Kdo se 19. ročníku Memoriálu Jaroslava Svobody osobně zúčastnil byl svědkem výborně připravené akce, za což patří poděkování výboru našeho klubu všem, kdo se na přípravě a realizaci podíleli, především panu Václavu Prouzovi a všem jeho spolupracovníkům. Chtěl bych při této příležitosti vyzvat všechny členy klubu bez rozdílu chovaných plemen, aby výcvikem a předvedením svých svěřenců na klubových akcích v dalším období přispěli k prezentaci klubu mezi širokou mysliveckou veřejností, prokázali tím využitelnost našich plemen pro mysliveckou praxi a šířili tak dobré jméno klubu.

S úctou a poděkováním do Náchoda

Miroslav Šafařík, výcvikář klubu

Výsledková tabulka z letošní klubové vrcholné soutěže - Memoriálu prof. Jaroslava Svobody (MJS) , konaného ve dnech 22.-23.9., v okrese Náchod.

výsledky si stáhněte zde

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !