Provedli jste platbu klubu přes Českou poštu? Prosím čtěte!

29.03.2007
Ekonom klubu upozorňuje všechny (členy i nečleny klubu), kteří v poslední době platili poplatek klubu (klubová výstava, krycí list aj.) převodem z České pošty, aby si zkontrolovali, zda správně vyplnili konstantní a variabilní symbol platby. Některé došlé platby jsou totiž díky chybějícím údajům neidentifikovatelné. Čtěte prosím dále!!!

UPOZORNĚNÍ EKONOMA KLUBU!


V poslední době se množí případy, kdy při platbě převodem z České pošty, plátce opomene napsat variabilní symbol. Bez tohoto symbolu nelze určit plátce a rovněž nelze určit, za co je platba provedena. Každý člen klubu obdržel členský průkaz, ve kterém jsou kódy plateb a evidenční číslo člena uvedeny. V případě platby na klubovou výstavu, uvádějte variabilní symbol: zleva 5507 a zprava Vaše evidenční číslo. Do konstantního symbolu uveďte 1205 (konstantní symbol klubové výstavy). Pokud někdo uhradil výstavní poplatek bez uvedení variabilního nebo konstantního symbolu, nechť mě kontaktuje na tel. 777 810 323 a společně platbu dohledáme. V opačném případě nelze prokázat, že je Vámi platba uhrazena. Totéž platí o platbách členských příspěvků a krycích listů. Nelze určit platbu bez uvedení variabilního symbolu a takováto platba se stává pouhým sponzorským darem.
Pokud se jedná o platby nečlenů klubu, kteří nemají evidenční číslo, je nejjednodušší uhradit poplatek složenkou typu C na moji adresu (KCHHMO - Jaroslav Sajbot, K Vyrúbané 323, 735 61 Chotěbuz), event. složenkou typu A, dle výstavních propozic na účet klubu.

V případě jakékoliv nejasnosti, mi před provedením platby raději zavolejte (tel. 777 810 323).

Jaroslav Sajbot, ekonom KCHHMO.

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !