Upozornění ekonoma klubu

02.02.2007
Upozorňujeme všechny členy klubu, že v tomto roce byl zaveden nový systém plateb veškerých klubových poplatků. O způsobu plateb byli členové podrobně informováni prostřednictvím klubového Zpravodaje. Přesto se však stalo, že u některých plateb, které přišly na účet klubu, nelze určit plátce. Proto zde znovu uveřejňujeme veškeré informace ke způsobu platby. Následujícím řádkům věnujte prosím ve vlastním zájmu maximální pozornost. Děkujeme.

Upozornění pro členy KCHHMO:

Pro určení plátce jakéhokoliv poplatku, slouží ,, variabilní symbol‘‘, který má 10. míst. Z levé strany se do var. symbolu napíší číselné kódy platby, doplněné koncovým dvojčíslím roku, na který je platba určena. Kódy plateb jsou uvedeny na zadní straně členského průkazu, který obdržel každý, řádně evidovaný člen, ve zpravodaji. Pokud někdo ze členů zpravodaj neobdržel ( změna bydliště, příjmení, nezaplacení členského příspěvku na rok 2006 ), nechť mě kontaktuje na tel. 777 810 323.

Kódy plateb: 11 – platba řádného členského příspěvku

22 – platba členského příspěvku vč. zápisného – ( nutné vyplnit jméno a příjmení plátce do zprávy pro příjemce )

33 – platba krycího listu

44 – platba nadpočetných štěňat

Každý kód musí být doplněn koncovým dvojčíslím roku, na který se platba vztahuje. Pokud někdo platí příspěvek na dva roky, bude kód 110708. Kód platby bude doplněn do variabilního symbolu zleva a na pravou stranu se vepíše evidenční číslo člena – plátce. Pokud ve var. symbolu zůstanou prázdná políčka, vyplní se nulami.

Příklady: 1107000235 – platba řádného členského příspěvku na rok 2007, od člena s ev. číslem 235.

1133070235 – dtto , vč. krycího listu, od člena 235.

Takto vyplněné var. symboly jasně dokumentují od koho a co bylo zaplaceno a na které období se platba vztahuje. V každém případě doporučuji uvést ve zprávě pro příjemce jméno plátce a pro úplnost uvádím číslo a název účtu, na který své platby zasílejte.

Název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU

Číslo účtu: 210806854/0300

Takto popsaný způsob placení členských aj. příspěvků, je nutné dodržet při bankovních převodech. Doporučuji však stejný postup i při platbách složenkou, kde var. symbol vyplňte do zprávy pro příjemce. Zabráníte tak problémům se zjištěním, na který rok je platba určena. Pokud Váš členský příspěvek neuhradíte do data konání členské schůze (tj. letos 3.3. 2007), budete automaticky z evidence členské základny vyřazeni.

Jaroslav Sajbot, ekonom KCHHMO, e-mail: J.Sajbot@seznam.cz

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !