VÝSLEDKY KLUBOVÝCH ZKOUŠEK (2001-2011)

 

Výsledky klubových zkoušek (2001-2011)

 

 

________________________________________


2011

________________________________________


X X I .  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

20.-21.8.2011 Bruntál


VÝSLEDKOVÁ LISTINAFOTOGALERIE


Vítězem XXI.MJS se stal pes Arky z Hanačova (MOK), vůdce Pavel Blaška. Titul Klubový vítěz, CACIT, CACT a ocenění za Nejlepší práci v lese.


Na 2.místě dokončil pes Pit Kajan z Baštin (MOK), vůdce Ing. Lucie Svobodová. Titul Res.CACIT, Res.CACT a ocenění za Nejlepší práci na poli.

Na 3.místě se umístila fena Cifra z Hodonského háje (NDO), vůdce Radovan Honíšek ze Slovenska. Titul CACT a ocenění za Nejlepší práce na vodě.

K L U B O V É  L E S N Í  Z K O U Š K Y

23.7.2011 Horní Benešov, okr.Bruntál


VÝSLEDKOVÁ LISTINANa prvních dvou místech KLZ skončili se shodným počtem bodù dva zástupci NKO.

________________________________________


2010

________________________________________

 

 

 

 

 

I I I .  M E M O R I Á L  M V D R .  J I Ř Í H O  M I C H Á L K A

11.-12.9.2010 Horka nad Moravou, okr.Olomouc


VÝSLEDKOVÁ LISTINAFOTOGALERIEVítězem MJM se stala fena Dona Sidin Dvor (MOK), vůdce Miroslav Pálik. Titul CACIT a CACT.


Na 2.místě dokončil pes Or Kajan z Baštin (MOK),  vůdce Ing.Zuzana Veselá. Titul Klubový vítěz, Res.CACIT a Res.CACT.

Na 3.místě se umístil pes Arky z Hanačova (MOK), vůdce Pavel Blaška.


Ocenění za Nejlepší práce na poli získal pes Nord z Pufiho parku (MOK), vůdce Katalin Novecky z Maďarska.

Ocenění za Nejlepší práce na vodě a titul CACT získala fena Afra od Bílanských rybníkù (NDO), vůdce Petr Novotný.

Titul CACT dále získala fena Cira vom Kaiserhof (PP), vůdce Ing.Rudolf Auingera z Rakouska.K L U B O V É  L E S N Í  Z K O U Š K Y

17.7.2010 Keblov


VÝSLEDKOVÁ LISTINA - FOTOGALERIE


Vítězem KLZ se stal Ben od Prusíků (NDO), vůdce Václav Prouza.

________________________________________


2009

________________________________________


X X.  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

5.-6.9.2009 Ústecko-Orlicko


VÝSLEDKOVÁ LISTINA - FOTOGALERIE


Vítězem XX.MJS se stal pes Ceasare Mini z Vodného mlyna (MOK), vůdce Daniela Čechová ze Slovenska. Titul CACIT, CACT.


Na 2.místě dokončil pes Atac z Bohumínské mokřiny (MOK), vůdce Jaroslav Trejbal. Titul Klubový vítěz, Res.CACIT, Res.CACT a ocenění za Nejlepší práci na vodě.

Na 3.místě se umístil pes Lesan od Jemiluk (ČF), vůdce Ludvík Vacek. Titul CACT a ocenění za Nejlepší práce v lese .


Titul CACT dále získala fena Brita ze Žamberských vrchù (NDO), vůdce Jiří Hynek.

Ocenění za Nejlepší práce na poli získal pes Ben od Prusíků (NDO), vůdce Václav Prouza.

________________________________________


2008

________________________________________

 

 

 

 

 

I I.  M E M O R I Á L  M V D R .  J I Ř Í H O  M I C H Á L K A

6.-7.9.2008 Sudoměř, okr.Mladá Boleslav


VÝSLEDKOVÁ LISTINAFOTOGALERIEVítězem MJM se stala fena Arany z Tišnovských revírů (MOK), vůdce Ing.Jiří Indra. Titul Klubový vítěz, CACT a ocenění za Nejlepší práci na poli.


Na 2.místě dokončil pes Vadászfai Zenit (MOK),  vůdce Ing.Zsolt Takács. Titul Res.CACT.

Na 3.místě se umístil pes Ben od Prusíků (NDO), vůdce Václav Prouza. Titul CACT a ocenění za Nejlepší práci na vodě.


Titul CACT dále získala fena Irma ze Stražišťských lesů (PP), vůdce Jiří Hrbek a pes Kalász Zoldmali (MOD), vůdce Karel Kolář.

________________________________________


2007

________________________________________


X I X.  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

22.-23.9.2007 Nové Město nad Metují


VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Vítězem XIX.MJS se stala fena Lisa od Jemiluk (ČF), vůdce Jaroslav Voříšek. Titul CACT a ocenění za Nejlepší práci v lese.


Na 2.místě dokončila fena Irma ze Stražišťských lesů (PP), vůdce Jiří Hrbek. Titul Klubový vítěz, CACT a ocenění za Nejlepší práci v poli.


Titul CACIT a CACT dále získal pes Art k Lesíkùm (MOK), vůdce Jiří Hrdlička a fena Arna ze Žamberských vrchů (NDO), vůdce Jan Kopřiva titul Res.CACIT, CACT a ocenění za Nejlepší práci na vodě.

________________________________________


2006

________________________________________

 

 

 

 

 

I.  M E M O R I Á L  M V D R .  J I Ř Í H O  M I C H Á L K A

26.-27.8.2006 Šilheřovice


VÝSLEDKOVÁ LISTINAFOTOGALERIEVítězem MJM se stal pes Taman Duma Kazana (NKO), vůdce Luděk Müller. Titul CACIT, CACT.


Na 2.místě dokončil pes Art k Lesíkům (MOK),  vůdce Jiří Hrdlička. Titul Klubový vítěz, CACT a ocenění za Nejlepší práci na vodě.

Titul Res.CACT a ocenění za Nejlepší práci na poli získal pes Clif ze Spáčilky (MOK), vůdce Pavel Hradil a titul CACT pes Borisovi z Rafajova revíru (NDO), vůdce Ludmila Zajícová.

________________________________________


2005

________________________________________


X V I I I.  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

17.-18.9.2005 Pelhřimov


VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Vítězem XVIII.MJS se stala fena Chajra ze Stražišťských lesů (PP), vůdce Vladimír Hrbek. Titul Klubový vítěz, CACIT a CACT.


Na 2.místě dokončila fena Zoldmali Alma (MOD), vůdce Zsófi Micsek. Titul Res.CACIT a CACT.

Na 3.místě se umístila fena Diansa z Panských lesù (MOK), vůdce Ing.Jiří Indra. Titul CACT.


Titul CACT dále získal pes Avar z Barbajky (NDO), vůdce Ján Šiška.

________________________________________


2004

________________________________________

 

 

 

 

 

I I.  P O H Á R  M V D R .  J I Ř Í H O  M I C H Á L K A

14.-15.8.2004 Čelákovice


VÝSLEDKOVÁ LISTINA BOHUŽEL NENÍ K DISPOZICIVítězem MJM se stala fena Visnyei-Vadász Pizske (MOK), vůdce Sándor Tapasztó. Titul CACIT, CACT.


Na 2.místìě dokončil pes Amír z Adamovských revírů (NDO),  vůdce František Bajer. Titul Res.CACIT a CACT.

________________________________________


2003

________________________________________


X V I I.  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

13.-14.9.2003 Náchod


VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Vítězem XVII.MJS se stala fena Erika ze Zábečviska (ČF), vůdce Ing.Stanislav Hejník. Titul CACIT a CACT.


Na 2.místě dokončil pes Viktor ze Supího koše (NDO), vůdce Václav Prouza. Titul Res.CACIT a CACT.

Na 3.místě se umístila fena Amys Splněný sen (MOK), vůdce Zoltán Hubka. Titul CACT a ocenění Nejlepší práce na vodě.


Ocenění za Nejlepší práce v lese získal pes Hery ze Stražišťských lesů (PP), vůdce Jiří Hrbek.

Ocenění za Nejlepší práce na poli získal pes Flink z Černopládu (MOK), vůdce Vladimír Černý.

________________________________________


2002

________________________________________

 

 

 

 

 

I.  P O H Á R  M V D R .  J I Ř Í H O  M I C H Á L K A

17.-18.8.2002 Brno


VÝSLEDKOVÁ LISTINAVítězem MJM se stala fena Dora z Čeperáku (NKO), vůdce Vladimír Semerád. Ocenění Nejlepší práce na poli.


Na 2.místě dokončil pes Amys Splněný Sen (MOK),  vůdce Zoltán Hubka. Titul Klubový vítěz, CACIT, CACT a ocenění Nejlepší práce na vodě.


Titul Res.CACIT a Res.CACT dále získal pes Gerecsepusztai Aszu (MOK), vůdce Sándor Tapasztó.

________________________________________


2001

________________________________________


X V I.  M E M O R I Á L  P R O F.  J A R O S L A V A  S V O B O D Y

15.-16.9.2001 Brno


VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Vítězem XVI.MJS se stala fena Anda z Búranských polí (NDO), vůdce Martin Blažek. Titul CACIT a CACT.


Na 2.místě dokončil pes Chris z Těšnice (NDO), vůdce Václav Kroupa. Titul Res.CACIT, Res.CACT a ocenění za Nejlepší práci v lese a na barvě.


Titul CACT získala fena Luisy Bohemia Šibeník (MOK), vůdce Josef Korbář.

Titul CACT a ocenění za Nejlepší práce na poli získal pes Fürdöhazi Cimbora (MOD), vůdce MVDr. Ondřej Gaál.

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !