Co se děje na výstavách

20.10.2020, Redakční rada

Jako součást podmínek chovnosti je absolvování výstavy po roce věku. Zde najdete přehled druhů výstav, titulů a jak připravit psa na výstavu.

VÝSTAVY PSŮ

Pokud se rozhodnete zúčastnit se se svým psem/fenou některé z výstav, ať už je to na popud chovatele, s úmyslem splnit jednu z podmínek pro chovnost či pouze pro vlastní potěšení, přinášíme Vám několik praktických informací a rad.

Výstava psů je především soutěž krásy. Proto by Váš pes měl být dobře připraven zejména po této stránce. Rozhodující je kvalita srsti a celková tělesná kondice. Psy na výstavách předvádíme zcela zdravé a pokud možno v ideální kondici tzn. ani příliš tlusté, ani příliš hubené. Srst musí být čistá a bez vnějších parazitů. Doporučujeme psa vykoupat raději v předstihu několika dní před výstavou. U čerstvě vykoupaného psa se totiž ve zvýšené míře vyskytují lupy, následkem výrazného odmaštění pokožky šamponem. U hrubosrstých je zase taková srst někdy příliš poddajná a kadeřavá, což je také nežádoucí. Samozřejmostí u hrubosrstých by pak měla být úprava přebytečné srsti trimováním (vyškubávání srsti speciálním nožem). U krátkosrstých psů pak postačí odstranění uvolněné srsti kartáčováním, nejlépe gumovým hřeblem. Nezapomínejte ani na čistotu uší (na některých výstavách se kontrolují i tetovací čísla) a zubů Vašeho miláčka.

Účast na výstavě však klade na psa také značné nároky psychické, proto je velmi rozumné, pokud je pes na výstavu připraven i po této stránce již z domova. Výstava představuje pro psa (zvlášť účastní-li se jí poprvé) poměrně stresující prostředí, a tak nemá valného významu učit psa výstavním manýrům až na místě. Pro úspěšnou účast na výstavě bude důležité, aby Váš pes uměl běhat u Vaší levé nohy, dokázal vydržet v klidu ve výstavní pozici, nechal si v klidu cizím člověkem zkontrolovat chrup a změřit výšku. Neovladatelný pes, který nedokáže ani chvíli postát v klidu, chová se nevyzpytatelně vůči cizím osobám nebo psům, by neměl na výstavu raději chodit. Součástí posudku je i předvedení psa a jeho „nepředvedení“ může ovlivnit výslednou známku, jeho bázlivost či agresivita může mít za následek neposouzení v kruhu.

Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují. Posouzení psů probíhá ve výstavních kruzích označených čísly. Psi nastupují do kruhu podle jednotlivých tříd a jsou svoláváni nikoliv podle jmen, ale podle čísel, pod kterými jsou uvedeni ve výstavním katalogu. Běžně se nejprve posuzují psi a pak feny vždy od nejmladší kategorie. Na klubových výstavách někdy bývají samostané kruhy např. pro psi, feny, štěňata s dorostem a veterány, apod.

Před samotným posuzováním si vystavovatel musí, pro lepší identifikaci v kruhu, upevnit číslo psa (obdrží s katalogem nebo v kruhu u zapisovatelek před zahájením posuzování) na viditelné místo svého oblečení (zpravidla levá strana blíže k rozhodčímu).

Rozhodčí si obvykle nechá nastoupit všechny psy přihlášené do dané třídy a všem nejprve zkontroluje chrup, výšku a u psů také varlata. Dále probíhá posouzení psa v pohybu. Zde je dlužno říci, že spousta začátečníků dělá velkou chybu v tom, že svého psa prezentují v kroku, pomalou chůzí, což je pro psa nejméně přirozený pohyb, který může někdy hodnocení psa značně zkreslit. Mechaniku pohybu psa může rozhodčí objektivně posoudit pouze v klusu. Psi se dále hodnotí v tzv. výstavním postoji, kde je žádoucí, aby pes vydržel v klidu stát i několik minut, po dobu, než ho rozhodčí podrobně ohodnotí a nadiktuje posudek zapisovatelkám. Ve výstavním postoji stojí pes levým bokem k rozhodčímu, má mít přirozeně zvednutou hlavu (tak, jako by ho zaujal nějaký objekt v dálce), končetiny mají být postaveny přirozeně a prut (ocas) by měl být také v přirozené pozici v prodloužení těla.

S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především:

· průkaz původu psa, do kterého si můžete nechat zapsat výslednou známku, pořadí, případné tituly

· očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině (někde je vyžadováno i potvrzením veterináře, že je Váš pes klinicky zdráv)

· Vstupní list, kterým se prokážete u vchodu na výstavu a na jehož základě je Vám vydáno katalogové číslo.

 

Doporučujeme také přibalit:

· speciální výstavní vodítko (tenké vodítko i obojek v jednom – k dostání v chovatelských potřebách nebo přímo na výstavě),

· misku a vodu pro psa,

· deku/kennelu/klec, místo odpočinku Vašeho pes během dlouhých minut nebo i hodin čekání

· vhodný psí pamlsek, kterým můžete svého psa motivovat k odpovídajícímu chování v kruhu

 

Přehled výstav

Existuje několik druhů výstav:

· Světová a Evropská (vždy jen jedna za rok, pořádané pokaždé jinou zemí)

· Mezinárodní a Národní (s možností získání např. titulů CAJC, CAC, atd. nezbytných pro dosažení titulu šampión krásy)

· Krajská nebo Oblastní (možnost získání titulů např. Krajský/Oblastní vítěz, které nelze použít pro dosažení titulů šampióna krásy)

· Klubové a Speciální (pořádány pro klubová plemena Klubem přímo nebo ve spolupráci s možností získání titulů k dosažení šampióna krásy a klubových titulů ve větší konkurenci klubového plemene)

 

Všeobecný přehled výstav v České republice na každý kalendářní rok naleznete na stránkách ČMKU zde a přehled klubových/speciálních výstav pořádaných přímo klubem nebo ve spolupráci s jinou organizací, naleznete na těchto stránkách v sekci akce.

 

Psa/Fenu na výstavy přihlašujeme dle věku a volby do následujících tříd:

Název třídy Nutný věk pro vstup Nezbytné certifikáty
Třída štěňat 4-6 měsíců  
Třída dorostu 6-8 měsíců  
Třída mladých 9-18 měsíců  
Mezitřída od 15-24 měsíců  
Třída otevřená od 15 měsíců  
Třída pracovní od 15 měsíců * Pracovní certifikát
Třída šampiónů/vítězů od 15 měsíců **Certifikát šampióna krásy
Třída čestná od 15 měsíců  
Třída veteránů od 8 let  

 

*Pracovní certifikát - vydaná ČMKJ na základě složené lovecké zkoušky.
**Certifikát šampióna krásy - vydaný ČMKU (pro ČR) na základě splněných podmínek pro daný šampionát. Nelze uplatnit Junior šampióna pro vstup do těchto tříd. Může se jednat o certifikát z jakékoliv země.

 

Několik všeobecných pravidel:

· Psi musejí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den vystavování. Nahlásíte-li psa do nesprávné věkové třídy je automaticky přeřazen.

· Psi musí být klinicky zdrávy a vždy se musí prokázat platným očkovacím průkazem s nezbytným očkováním pro vstup na výstavu dle pravidel dané země.

· V některých zemích (včetně ČR) se výstavy nesmí účastnit háravá fena, to zejména platí u klubových a speciálních výstav.

· Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. POZN. Ve výstavním řádu naleznete podrobně rozepsané popisy jak výstav, tříd, tak i zadávaných titulů a všech pravidel – práva a povinnosti vystavovatele.

 

Propozice a přihlášky

Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I..

Přihlášky a propozice k dané výstavě naleznete na webových stránkách pořádající organizace či klubu (Výjmečně lze požádat o zaslání přihlášky poštou či faxem a tímto způsobem ji i odeslat). Mnoho pořadatelů využívá speciálně vytvořené domény www.dogoffice.cz, na které po vyplnění přihlašovacích údajů, získáte účet, pod kterým můžete svého svěřence zadat, uložit kopie průkazu původu i případné certifikáty (Pracovní certifikát – vydaný ČMKJ na základě úspěšně složené pracovní zkoušky, který je nezbytný pro přihlášení do třídy pracovní a Certifikát šampiona krásy – který je nutno doložit pro vstup do třídy šampionů/vítězů) a pak už jen vždy stačí vybrat správnou výstavu a vyplnit, do které třídy se budete hlásit a zaplatit výstaní poplatky.

Každá výstava má zpravidla dva až tři termíny uzávěrky pro přijetí přihlášek. První termín uzávěrky je přibližně dva měsíce před datem konání výstavy (nižší výstavní poplatek) a poslední zhruba 5 týdnů před konáním výstavy (vyšší výstavní poplatek). Pro rozlišení uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přihláška není považovaná za kompletní, pokud nejsou doloženy obě strany průkazu původu, doklad o zaplacení výstavních poplatků. V případě nezaslání certifikátů pro třídu pracovní a šampiónů/vítězů je pes/fena automaticky zařazena do třídy otevřené.

Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno, pod kterým číslem je Váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení Vašeho psa.

Výsledek

Každý posouzený pes si z kruhu odnese písemný posudek s výsledným oceněním, diplom a případně oceňovací stužku. Na Evropských a Světových výstavách se posudek zpravidla nepíše kvůli množství posuzovaných psů, toto pravidlo bylo již přeneseno na běžné výstavy, kdy rozhodčí není povinen psát posudky při velkém množství posuzovaných psů v kruhu.

Pokud budete mít štěstí a Váš pes ve své třídě nějaký titul obdrží, je pravděpodobné, že budete do kruhu voláni později ještě jednou, soutěžit o další tituly. Stručný a přehledný souhrn výstavních titulů zpracovala pí.Tichá za ČMKU. Zda tomu bude skutečně tak se informujte u vedoucího kruhu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat si, zda byl psovi proveden zápis o výsledku posouzení do do posudku. Většinou na klubových výstavách je rovnou tento výsledek zapisován i do průkazu původu. Na ostatních výstavách se tyto výsledky v kruhu nezapisují, je nutné vyhledat výstavní kancelář, kde Vám zápis provedou. Vystavovatel naopak není povinen nechat si provést zápis o výsledku posuzování do PP svého psa (zejména v případě výrazně horšího, než očekávaného výsledku), je však nutné na to dopředu upozornit zapisovatele.

 

Jak připravit psa na výstavu


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

21.10.2020
Chci chovat

19.10.2020
Lovecké zkoušky - jaké a proč