UPOZORNĚNÍ

06.11.2017

 

Oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku, a to do sedmi dnů, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.

Od 1. listopadu 2017 platí na základě novely veterinárního zákona povinnost chovatelů, kteří chovají 5 a více fen starších 12 měsíců, hlásit tuto skutečnost příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze. Pár důlžeitých bodů najdete níže v textu, doporučujeme však pročíst celý článek SVS a často kladené otázky pro přesné porozumění.

Celé znění článku SVS zde.

 

 

 

  • Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění (*) § 13a zákona č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).
  • atří sem jak klasické zverimexy, tak chovy zájmových zvířat určených pro další prodej, včetně chovatelských stanic psů s průkazem původu, pokud se jedná o chov na základě živnostenského oprávnění.
  • Zveřejněná informace o registraci chovu bude obsahovat pouze jméno a příjmení chovatele, obec, počet nahlášených fen a datum oznámení.
  • Povinnost oznámit prostřednictvím daného formuláře příslušné krajské veterinární správě chov pěti a více fen starších 12 měsíců platí pro všechny chovatele tohoto počtu fen, ať už se jedná o chov psů s PP, chov psů bez PP, chov sportovních, přestárlých či vykastrovaných fen.
  • Výjimku mají pouze chovatelé podnikající v této oblasti na základě živnostenského listu, kteří již splnili oznamovací povinnost podle §13a zákona na ochranu zvířat, a dále feny služební, asistenční, vodící či jiné feny se speciálním výcvikem.
  • Při oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se nerozlišuje mezi fenami kastrovanými a nekastrovanými, oznamovací povinnost tedy platí v současnosti pro obě skupiny stejně.
  • Definice loveckého psa, na kterou se vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, je uvedena v §44 odst. 1 zákona o myslivosti: „Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.“
  • Chovatel, který nesplní oznamovací povinnost podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona (neoznámí chov pěti a více fen), se dopustí přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, a až do výše 300 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou podnikající osobu.

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !