Informace k vyšetřování DKK u MOK

01.08.2007
V souvislosti se změnami podmínek chovnosti, schválených na letošní členské schůzi nastává pro majitele MOK nově povinnost rentgenovat své psy na zjištění dědičně podmíněné choroby - dysplazie kyčelních kloubů. Více informací k této problematice si můžete přečíst níže v této aktualitě.Dne 30.6.2007 výbor klubu navrhl a schválil metodiku pro vyhodnocení DKK. Tato metodika vzešla z usnesení členské schůze ze dne 3.3.2007, kde byl schválen monitoring výskytu dysplazie kyčelního kloubu u chovných jedinců maďarského krátkosrstého ohaře.

 

METODIKA

1.) Do 31.12.2007 jsou povinni majitelé všech chovných jedinců nechat své psy zrentgenovat na dysplazii kyčelního kloubu (dále jen DKK). Majitelé psů, kteří již RTG DKK mají, zašlou vyhodnocení poradci chovu. Pokud toto do 31.12.2007 neučiní, bude jejich chovný jedinec vyřazen z chovu.

2.) RTG DKK si můžete nechat zhotovit u jakéhokoliv veterinárního lékaře, který snímky zhotovuje ( doporučujeme však vyhledat akreditovaného veterináře, který má s prováděním RTG DKK zkušenosti), ten zašle snímek k vyhodnocení posuzovateli, který byl schválen výborem klubu:
MVDr. Pepřík Marek,
Osvobození 294, 747 57
Slavkov,
tel : 553 622 314, 602 538 724

3.) Pro zhotovení RTG DKK je klubem stanovena věková hranice od 18 měsíců věku psa.

4.) Na adresu klubového hodnotitele zašle majitel psa poplatek za posouzení snímku ve výši 450,- Kč. Posuzovatel zpravidla do 14-ti dnů snímek vyhodnotí a výsledek ve dvou výtiscích zašle majiteli psa a jeden výtisk zašle poradci chovu.

5.) Majitel psa nebo chovatelský klub se mohou proti výsledku posouzení odvolat a to do 30-ti dnů od obdržení výsledku posouzení prezidentovi odvolací komise Komory veterinárních lékařů.


Výbor KCHHMO

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !