Czech Hunter

Chovatel: Svitková Martina
Kontakt: tel.: +420602648989, ms@arango.cz,
Adresa: Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha 5

Psi v majetku CHS

Cesar Delonga Bohemia - Pes / ČLP/MOK/5960

Žádosti o krycí list

U této chovatelské stanice nejsou evidovány žádné žádosti o krycí list.

Krytí

U této chovatelské stanice nejsou evidována žádná krytí.