AIDEN Z GESSAYOVHO CHOTÁRA
SPKP/3080

Narozen:   18.12.2012
Otec:    Azar z Karpatských lůk
            (Malomközi Kris x Baska Lovely Face)
Matka:  Aileen z Weitovho lomu
            (Bosco Jantar Devil x Delno Szecsköréti)

DKK:  0/0

Výstavy:  výborný
3xCAC, 6xResCAC

Zkoušky:
SVS - I.cena
JSS - I.cena, 1 x CACT, 2 x Víťaz skúšok
FSS - I.cena, 1 x II.cena
ŠSVP - I.cena
Pohár Mariana Koriča (LSS + VP) - I.cena
Pohár SHS (JSS + ŠSVP) - I.cena
Memoriál Jiřího Michálka (JSS + VP) - III.cena
Veľká cena Domaše (ŠVP) - I.cena
Putovný Pohár KCHNKS (VSS) - I.cena, CACT
Pohár Zemplína Klaudiusa Lukáča (VSS) - I.cena CACT
Memoriál Jitky Hromadové (SVS+VP+LSS) - I.cena (2 miesto), Najlepšia Voda
Memoriál Stanislava Hloucha (VSS) - III.cena
Memoriál Jozefa Kadleca (VSS) - III.cena
Memoriál Jaroslava Svobody (VSS) - I.cena (3 miesto)
Memoriál Kolomana Slimáka (VSS) - II.cena
Memoriál Karla Podhajského (VSS) - III.cena
CACIT Speciális Magyar Vizsla Verseny Sásvár - Nalepšia Voda
Magyar Vizsla Klub Vízi+Mezei (JSS + VP) - I.cena, Víťaz skúšok
Medzinárodný FT - 3 x VD (2 x 14b., 13.)
Národný FT - D
Letný FT - D

Majitel:
Juraj Ďurďovič
Hviezdoslavova 1/A
900 28 Ivanka pri Dunaji, SR
tel: +421 905 610 471

e-mail: durdovic@dadtel.sk

web: azar-vizsla.webnode.sk/aiden