PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU

Upraveno 28.01.2018

 

 

Chcete-li se stát členem Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů, z.s., níže naleznete podrobný návod, co proto udělat.

 

 

 

I. FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ZA ČLENA KLUBU

 

PŘIHLÁŠKA.pdf
NÁVOD
Návod pro vyplnění online1) Stáhněte formulář - kliknutím na odhaz výše, se Vám otevře přihláška v PDF. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu stáhnout ikona pro uložení (download) - uložit do svého počítače a nebo vytisknout .

2) Vyplnění formuláře

a) formulář vytiskněte a čitelně vyplňte nejlépe hůlkovým písmem, pečlivě, úplně a z obou stran. Řádky, které pro Vás nejsou aktuální, proškrtněte. Nezapomeňte, prosím, na Váš podpis na zadní straně.
b) formulář vyplňte online dle přiloženého návodu, po té vytiskněte a podepište na zadní stran
ě.

 

Poznámka: Při uvádění plemene, které vlastníte či chováte, používejte těchto zkratek.

STA - Frízský ohař
MOK - Maďarský ohař krátkosrstý
MOD - Maďarský ohař drátosrstý
NDO - Německý drátosrstý ohař
PP - Pudlpointr
SHO - Slovenský hrubosrstý ohařII. ÚHRADA ZÁPISNÍHO A ČLENSKÉHO POPLATKU


Vaše první platba se bude skládat ze dvou položek tzv. "zápisního poplatku" (250,- Kč) a "členského poplatku" na aktuální rok (400,- Kč). Celkem uhraďte 650,- Kč. Platbu můžete uhradit dvěma způsoby.

a) bankovním převodem

Částku zasílejte na číslo účtu 2900359229/2010

Název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU

Do zpráv pro příjemce uveďtě své JMÉNO a PŘÍJMENÍ.

S příslušným VARIABILNÍM SYMBOLEM, který obsahuje:

 

  • z levé strany KÓD PLATBY nového člena klubu 22
  • následuje KONCOVÉ DVOJČÍSLÍ ROKU, na který je platba určena. V případě, že chcete uhradit poplatek na několik let dopředu, pokračujete v číselném kódu, vždy uvádějte dvojčíslí roku.
  • Pokud ve var. symbolu zůstanou prázdná políčka, vyplní se nulami.

 

Příklad:


2217000000 - platba členského příspěvku nového člena klubu na rok 2017.

2217181900 - platba členského příspěvku nového člena klubu na rok 2017, 2018, 2019.

 

Takto popsaný způsob placení členských aj. příspěvků, je nutné dodržet při bankovních převodech. Stejný postup je však doporučen i při platbách složenkou typu A, kde var. symbol vyplňte do zprávy pro příjemce.

 

b) složenkou typu "A"

Složenku hraďte na adresu:


Hana Svobodová

Dlouhá 138
549 81 Meziměst


Do kolonky ZPRÁVA PRO ADRESÁTA, prosíme, vyplňte důvod platby = např. ČL. POPL.+ ZÁP. 2018.
Originál ústřižku složenky pečlivě uschovejte!III. EVIDENCE PŘIHLÁŠKY


Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně dokladu o zaplacení zápisního a členského poplatku zašlete na korespondenční nebo emailovou adresu:


Hana Svobodová

Dlouhá 138
549 81 Meziměští

E-mail: hana.netikova@gmail.comNeposílejte, prosím, originál ústřižku složenky, tento pečlivě uschovejte pro svoji potřebu! Přihlášky bez podpisu a dokladu o zaplacení nebudou přijaty a budou vráceny zpět!!!


IV. ČLENSTVÍ V KLUBU


Po obdržení Vaší přihlášky a kontrole platby Vaše členského poplatku a zápisného, budete zaneseni do klubové evidence členů.
Vaše členství Vám bude potvrzeno vystavením a zasláním Vašeho členského průkazu ev. Zpravodaje klubu.
Vaše přihláška bude oficiálně projednána na nejbližší schůzi výboru klubu (koná se minimálně 4x ročně).


Pro případné dotazy kolem členství a plateb kontaktujte:

 

Hana Svobodová


Tel: 602 173 888 
E-mail: hana.netikova@gmail.com


 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !